خطبه خوانی شب شهادت امام رضا(ع)

خطبه خوانی شب شهادت امام رضا(ع)
مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع) شامگاه شنبه 27 آبان در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی برگزار شد.

خطبه خوانی شب شهادت امام رضا(ع)

مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع) شامگاه شنبه 27 آبان در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی برگزار شد.
خطبه خوانی شب شهادت امام رضا(ع)

View more posts from this author