خسارت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سرمای اخیر به کشاورزان قزوین

خسارت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سرمای اخیر به کشاورزان قزوین
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین از خسارت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سرمای اخیر به کشاورزان قزوین خبر داد

خسارت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سرمای اخیر به کشاورزان قزوین

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین از خسارت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سرمای اخیر به کشاورزان قزوین خبر داد
خسارت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی سرمای اخیر به کشاورزان قزوین

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *