خرید تضمینی زعفران از کشاورزان؛ به‌زودی/ قیمت پایه 43 میلیون ریال

خرید تضمینی زعفران از کشاورزان؛ به‌زودی/ قیمت پایه 43 میلیون ریال
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: با هدف حمایت از زعفران‌کاران خرید تضمینی این محصول از کشاورزان توسط سازمان تعاون روستایی با قیمت پایه 43 میلیون ریال آغاز می‌شود.

خرید تضمینی زعفران از کشاورزان؛ به‌زودی/ قیمت پایه 43 میلیون ریال

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: با هدف حمایت از زعفران‌کاران خرید تضمینی این محصول از کشاورزان توسط سازمان تعاون روستایی با قیمت پایه 43 میلیون ریال آغاز می‌شود.
خرید تضمینی زعفران از کشاورزان؛ به‌زودی/ قیمت پایه 43 میلیون ریال

View more posts from this author