خریداری بیش از 4 هزار تن قیر توسط شهرداری یاسوج/ تلاش برای خدمات‌دهی بهتر به گردشگران

خریداری بیش از 4 هزار تن قیر توسط شهرداری یاسوج/ تلاش برای خدمات‌دهی بهتر به گردشگران
شهردار یاسوج با اشاره به اجرای نهضت آسفالت در این شهر از خریداری بیش از 4 هزار تن قیر توسط شهرداری یاسوج خبر داد.

خریداری بیش از 4 هزار تن قیر توسط شهرداری یاسوج/ تلاش برای خدمات‌دهی بهتر به گردشگران

شهردار یاسوج با اشاره به اجرای نهضت آسفالت در این شهر از خریداری بیش از 4 هزار تن قیر توسط شهرداری یاسوج خبر داد.
خریداری بیش از 4 هزار تن قیر توسط شهرداری یاسوج/ تلاش برای خدمات‌دهی بهتر به گردشگران

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author