خروج 43 هزار نفر زائر اربعین از مرز چذابه

خروج 43 هزار نفر زائر اربعین از مرز چذابه
فرماندار دشت آزادگان از خروج 43 هزار نفر زائر اربعین حسینی از مرز چذابه خبر داد.

خروج 43 هزار نفر زائر اربعین از مرز چذابه

فرماندار دشت آزادگان از خروج 43 هزار نفر زائر اربعین حسینی از مرز چذابه خبر داد.
خروج 43 هزار نفر زائر اربعین از مرز چذابه

View more posts from this author