خروج بیش از 60 درصد خودروهای زائران از مهران

خروج بیش از 60 درصد خودروهای زائران از مهران
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: بیش از 60 درصد خودروهای زائران از پارکینگ‌های شهر مهران خارج شدند.

خروج بیش از 60 درصد خودروهای زائران از مهران

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: بیش از 60 درصد خودروهای زائران از پارکینگ‌های شهر مهران خارج شدند.
خروج بیش از 60 درصد خودروهای زائران از مهران

View more posts from this author