خروج از مرز مهران بدون داشتن ویزا امکان‌پذیر نیست/ عملکرد ناجا در اربعین امسال بی‌نظیر است

خروج از مرز مهران بدون داشتن ویزا امکان‌پذیر نیست/ عملکرد ناجا در اربعین امسال بی‌نظیر است
استاندار ایلام با بیان اینکه عملکرد ناجا در ایام اربعین امسال بی‌نظیر بوده است، گفت: به‌ هیچ عنوان خروج بدون داشتن ویزا از مرز مهران امکان‌پذیر نیست.

خروج از مرز مهران بدون داشتن ویزا امکان‌پذیر نیست/ عملکرد ناجا در اربعین امسال بی‌نظیر است

استاندار ایلام با بیان اینکه عملکرد ناجا در ایام اربعین امسال بی‌نظیر بوده است، گفت: به‌ هیچ عنوان خروج بدون داشتن ویزا از مرز مهران امکان‌پذیر نیست.
خروج از مرز مهران بدون داشتن ویزا امکان‌پذیر نیست/ عملکرد ناجا در اربعین امسال بی‌نظیر است

View more posts from this author