خروج آمریکا از برجام تاکتیک جدید دشمن است/ آمادگی بالای نیروی زمینی ارتش برای پاسخ به هر نوع تهدید دشمن

خروج آمریکا از برجام تاکتیک جدید دشمن است/ آمادگی بالای نیروی زمینی ارتش برای پاسخ به هر نوع تهدید دشمن
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به خارج شدن آمریکا از برجام گفت: خارج شدن آمریکا از برجام موضوع جدیدی نیست که دشمن شروع کرده باشد، آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی کرده و فقط تاکتیک‌ها متفاوت بوده و اکنون تاکتیک دشمن بحث برجام است.

خروج آمریکا از برجام تاکتیک جدید دشمن است/ آمادگی بالای نیروی زمینی ارتش برای پاسخ به هر نوع تهدید دشمن

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به خارج شدن آمریکا از برجام گفت: خارج شدن آمریکا از برجام موضوع جدیدی نیست که دشمن شروع کرده باشد، آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی کرده و فقط تاکتیک‌ها متفاوت بوده و اکنون تاکتیک دشمن بحث برجام است.
خروج آمریکا از برجام تاکتیک جدید دشمن است/ آمادگی بالای نیروی زمینی ارتش برای پاسخ به هر نوع تهدید دشمن

View more posts from this author