خرمشهرهای بزرگ در راه است/ فکر رزمندگان تنها آزادسازی خرمشهر بود

خرمشهرهای بزرگ در راه است/ فکر رزمندگان تنها آزادسازی خرمشهر بود
معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه خرمشهرهای بزرگی در راه است، گفت: شاهد موفقیت‌های زیادی در جنگ‌های کشورهایی چون عراق و سوریه بودیم در این جنگ‌ها خرمشهرهایی چون نبل، الزهرا و حلب آزاد شده است.

خرمشهرهای بزرگ در راه است/ فکر رزمندگان تنها آزادسازی خرمشهر بود

معاون عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه خرمشهرهای بزرگی در راه است، گفت: شاهد موفقیت‌های زیادی در جنگ‌های کشورهایی چون عراق و سوریه بودیم در این جنگ‌ها خرمشهرهایی چون نبل، الزهرا و حلب آزاد شده است.
خرمشهرهای بزرگ در راه است/ فکر رزمندگان تنها آزادسازی خرمشهر بود

View more posts from this author