خرمشهر، حکایت مقاومت با دست خالی است

خرمشهر، حکایت مقاومت با دست خالی است
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه گفت: خرمشهر، حکایت مقاومت روزهای نخست جنگ تحمیلی و سرگذشت سلحشورانی است که با دست خالی، متجاوز مسلح را به روز سیاه نشاندند.

خرمشهر، حکایت مقاومت با دست خالی است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرلنگه گفت: خرمشهر، حکایت مقاومت روزهای نخست جنگ تحمیلی و سرگذشت سلحشورانی است که با دست خالی، متجاوز مسلح را به روز سیاه نشاندند.
خرمشهر، حکایت مقاومت با دست خالی است

دانلود موزیک

View more posts from this author