خدمت‌رسانی 600 نیروی هلال‌احمر به زلزله‌زدگان کرمانشاه

خدمت‌رسانی 600 نیروی هلال‌احمر به زلزله‌زدگان کرمانشاه
رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: 600 نیروی هلال‌احمر به زلزله‌زدگان کرمانشاه مشغول به خدمت‌رسانی هستند.

خدمت‌رسانی 600 نیروی هلال‌احمر به زلزله‌زدگان کرمانشاه

رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: 600 نیروی هلال‌احمر به زلزله‌زدگان کرمانشاه مشغول به خدمت‌رسانی هستند.
خدمت‌رسانی 600 نیروی هلال‌احمر به زلزله‌زدگان کرمانشاه

View more posts from this author