خدمت‌رسانی دولت به زلزله‌زدگان مطلوب است

خدمت‌رسانی دولت به زلزله‌زدگان مطلوب است
نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری، خدمت‌رسانی دولت به زلزله‌زدگان را مطلوب ارزیابی کرد.

خدمت‌رسانی دولت به زلزله‌زدگان مطلوب است

نماینده مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری، خدمت‌رسانی دولت به زلزله‌زدگان را مطلوب ارزیابی کرد.
خدمت‌رسانی دولت به زلزله‌زدگان مطلوب است

View more posts from this author