خدمت‌رسانی به زوار تا 2 روز پس از اربعین ادامه می‌یابد

خدمت‌رسانی به زوار تا 2 روز پس از اربعین ادامه می‌یابد
مسؤول هماهنگ کننده ستاد اربعین استان زنجان و نجف اشرف گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با مسوولان، خدمت‌رسانی به زوار تا دو روز پس از اربعین در موکب‌های برپا شده ادامه دارد.

خدمت‌رسانی به زوار تا 2 روز پس از اربعین ادامه می‌یابد

مسؤول هماهنگ کننده ستاد اربعین استان زنجان و نجف اشرف گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده با مسوولان، خدمت‌رسانی به زوار تا دو روز پس از اربعین در موکب‌های برپا شده ادامه دارد.
خدمت‌رسانی به زوار تا 2 روز پس از اربعین ادامه می‌یابد

View more posts from this author