خدمات قرارگاه خاتم‌الانبیاء در ایلام چشمگیر است/ راه‌آهن ایلام را می‌سازیم

خدمات قرارگاه خاتم‌الانبیاء در ایلام چشمگیر است/ راه‌آهن ایلام را می‌سازیم
فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: خدمات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نه تنها در توسعه زیرساخت‌ها بلکه در حوزه عمران و آبادانی استان ایلام بسیار چشمگیر بوده است.

خدمات قرارگاه خاتم‌الانبیاء در ایلام چشمگیر است/ راه‌آهن ایلام را می‌سازیم

فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: خدمات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نه تنها در توسعه زیرساخت‌ها بلکه در حوزه عمران و آبادانی استان ایلام بسیار چشمگیر بوده است.
خدمات قرارگاه خاتم‌الانبیاء در ایلام چشمگیر است/ راه‌آهن ایلام را می‌سازیم

View more posts from this author