خدمات‌رسانی سپاه به زلزله‌زدگان با تشکیل قرارگاه شهیدجعفری

خدمات‌رسانی سپاه به زلزله‌زدگان با تشکیل قرارگاه شهیدجعفری
فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب گفت: سپاه پاسداران با تشکیل قرارگاه شهیدجعفری و دعوت از 32 استان کشور در بحث اسکان موقت و ساخت کانکس در مناطق زلزله‌زده، در حال خدمات‌رسانی است.

خدمات‌رسانی سپاه به زلزله‌زدگان با تشکیل قرارگاه شهیدجعفری

فرمانده سپاه ناحیه سرپل‌ذهاب گفت: سپاه پاسداران با تشکیل قرارگاه شهیدجعفری و دعوت از 32 استان کشور در بحث اسکان موقت و ساخت کانکس در مناطق زلزله‌زده، در حال خدمات‌رسانی است.
خدمات‌رسانی سپاه به زلزله‌زدگان با تشکیل قرارگاه شهیدجعفری

View more posts from this author