خاطرات امام خمینی(ره) در شازند بازخوانی شد

خاطرات امام خمینی(ره) در شازند بازخوانی شد
در نشست کتابخوان امام خمینی (ره) شازند کتاب خاطرات بنیانگذار جمهوری اسلامی بازخوانی شد.

خاطرات امام خمینی(ره) در شازند بازخوانی شد

در نشست کتابخوان امام خمینی (ره) شازند کتاب خاطرات بنیانگذار جمهوری اسلامی بازخوانی شد.
خاطرات امام خمینی(ره) در شازند بازخوانی شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author