حکم سرپرستی تیم فوتبال سپاهان هنوز صادر نشده است

حکم سرپرستی تیم فوتبال سپاهان هنوز صادر نشده است
داور بین‌المللی سابق فوتبال ایران گفت: صحبت‌های مقدماتی با سپاهان برای پذیرفتن سرپرستی تیم فوتبال این باشگاه انجام‌ شده اما تا زمانی که حکم سرپرستی صادر نشود، نمی‌توان دراین‌باره با قاطعیت صحبت کرد.

حکم سرپرستی تیم فوتبال سپاهان هنوز صادر نشده است

داور بین‌المللی سابق فوتبال ایران گفت: صحبت‌های مقدماتی با سپاهان برای پذیرفتن سرپرستی تیم فوتبال این باشگاه انجام‌ شده اما تا زمانی که حکم سرپرستی صادر نشود، نمی‌توان دراین‌باره با قاطعیت صحبت کرد.
حکم سرپرستی تیم فوتبال سپاهان هنوز صادر نشده است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author