حمایت وزارت ارشاد از 2 هزار موسسه قرآنی/ آغاز تصحیح رسم‌الخط عثمان طه در ایران

حمایت وزارت ارشاد از 2 هزار موسسه قرآنی/ آغاز تصحیح رسم‌الخط عثمان طه در ایران
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حدود 2 هزار موسسه قرآنی مردمی در کشور وجود دارد که از این موسسات حمایت می‌کنیم.

حمایت وزارت ارشاد از 2 هزار موسسه قرآنی/ آغاز تصحیح رسم‌الخط عثمان طه در ایران

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: حدود 2 هزار موسسه قرآنی مردمی در کشور وجود دارد که از این موسسات حمایت می‌کنیم.
حمایت وزارت ارشاد از 2 هزار موسسه قرآنی/ آغاز تصحیح رسم‌الخط عثمان طه در ایران

View more posts from this author