حمایت در مسیر تکمیل پروژه‌های شهرک تخصصی آب در دستور کار است

حمایت در مسیر تکمیل پروژه‌های شهرک تخصصی آب در دستور کار است
فرماندار شهرستان نیر گفت: حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی در شهرک تخصصی آب در نیر جزء اولویت‌هایی است که به جد دنبال می‌شود.

حمایت در مسیر تکمیل پروژه‌های شهرک تخصصی آب در دستور کار است

فرماندار شهرستان نیر گفت: حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و صاحبان واحدهای تولیدی در شهرک تخصصی آب در نیر جزء اولویت‌هایی است که به جد دنبال می‌شود.
حمایت در مسیر تکمیل پروژه‌های شهرک تخصصی آب در دستور کار است

خرید vpn تست یک روزه

عکس

View more posts from this author