حمایت بیش از 19 هزار حامی از ایتام همدان/ پرداخت 5 میلیارد و 943 میلیون تومان

حمایت بیش از 19 هزار حامی از ایتام همدان/ پرداخت 5 میلیارد و 943 میلیون تومان
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد همدان از حمایت بیش از 19 هزار حامی از ایتام همدان خبر داد و گفت: حامیان نیکوکار همدان 5 میلیارد و 943 میلیون تومان در نیمه نخست سال جاری به ایتام و فرزندان محسنین کمک کردند.

حمایت بیش از 19 هزار حامی از ایتام همدان/ پرداخت 5 میلیارد و 943 میلیون تومان

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد همدان از حمایت بیش از 19 هزار حامی از ایتام همدان خبر داد و گفت: حامیان نیکوکار همدان 5 میلیارد و 943 میلیون تومان در نیمه نخست سال جاری به ایتام و فرزندان محسنین کمک کردند.
حمایت بیش از 19 هزار حامی از ایتام همدان/ پرداخت 5 میلیارد و 943 میلیون تومان

View more posts from this author