حمایت بانک کشاورزی از برگزاری «جشنواره کتاب‌خوانی رضوی» در همدان

حمایت بانک کشاورزی از برگزاری «جشنواره کتاب‌خوانی رضوی» در همدان
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی همدان گفت: بانک کشاورزی همدان در راستای برگزاری «ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی» در همدان، اقدام به حمایت مادی و معنوی از برگزاری این جشنواره کرده است.

حمایت بانک کشاورزی از برگزاری «جشنواره کتاب‌خوانی رضوی» در همدان

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی همدان گفت: بانک کشاورزی همدان در راستای برگزاری «ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی» در همدان، اقدام به حمایت مادی و معنوی از برگزاری این جشنواره کرده است.
حمایت بانک کشاورزی از برگزاری «جشنواره کتاب‌خوانی رضوی» در همدان

خرم خبر

View more posts from this author