حمایت از کارآفرینان و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها مهمترین الویت باشد

حمایت از کارآفرینان و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها مهمترین الویت باشد
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از کارآفرینان و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها مهمترین الویت باشد.

حمایت از کارآفرینان و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها مهمترین الویت باشد

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی گفت: حمایت از کارآفرینان و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها مهمترین الویت باشد.
حمایت از کارآفرینان و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها مهمترین الویت باشد

پرس نیوز

View more posts from this author