حقوق معوقه چند ماهه راهداران گلستان/ معیشت کارکنان همانند پروژه‌های عمرانی نیست

حقوق معوقه چند ماهه راهداران گلستان/ معیشت کارکنان همانند پروژه‌های عمرانی نیست
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان از حقوق معوقه چند ماهه راهداران این استان خبر داد و گفت: این کارکنان پرتلاش در پایان ماه نیاز به حقوق و دستمزد دارند.

حقوق معوقه چند ماهه راهداران گلستان/ معیشت کارکنان همانند پروژه‌های عمرانی نیست

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان از حقوق معوقه چند ماهه راهداران این استان خبر داد و گفت: این کارکنان پرتلاش در پایان ماه نیاز به حقوق و دستمزد دارند.
حقوق معوقه چند ماهه راهداران گلستان/ معیشت کارکنان همانند پروژه‌های عمرانی نیست

View more posts from this author