حقوق قانونی خانواده خدمه کشتی سانچی پیگیری می‌شود/ هر سال به آمار بیکاران کشور افزوده می‌شود

حقوق قانونی خانواده خدمه کشتی سانچی پیگیری می‌شود/ هر سال به آمار بیکاران کشور افزوده می‌شود
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیری وزیر تعاون برای احقاق حقوق قانونی خانواده خدمه کشتی سانچی گفت: به‌طور حتم پیگیر تمامی حقوق قانونی خانواده‌های خدمه این کشتی هستیم.

حقوق قانونی خانواده خدمه کشتی سانچی پیگیری می‌شود/ هر سال به آمار بیکاران کشور افزوده می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیری وزیر تعاون برای احقاق حقوق قانونی خانواده خدمه کشتی سانچی گفت: به‌طور حتم پیگیر تمامی حقوق قانونی خانواده‌های خدمه این کشتی هستیم.
حقوق قانونی خانواده خدمه کشتی سانچی پیگیری می‌شود/ هر سال به آمار بیکاران کشور افزوده می‌شود

View more posts from this author