حقوق اقلیت‌ها به‌دور از تعصبات مذهبی و نژادی باید حفظ شود/ برگزاری همایش حقوق شهروندی با حضور اقلیت‌های دینی،مذهبی

حقوق اقلیت‌ها به‌دور از تعصبات مذهبی و نژادی باید حفظ شود/ برگزاری همایش حقوق شهروندی با حضور اقلیت‌های دینی،مذهبی
استاندار خوزستان با بیان اینکه حقوق اقلیت‌ها به‌دور از تعصبات مذهبی و نژادی باید حفظ شود، گفت: یکی از عوامل تشکیل حکومت‌های دمکراسی این است که حقوق کسانی که در اقلیت دینی و سیاسی هستند، حفظ شود.

حقوق اقلیت‌ها به‌دور از تعصبات مذهبی و نژادی باید حفظ شود/ برگزاری همایش حقوق شهروندی با حضور اقلیت‌های دینی،مذهبی

استاندار خوزستان با بیان اینکه حقوق اقلیت‌ها به‌دور از تعصبات مذهبی و نژادی باید حفظ شود، گفت: یکی از عوامل تشکیل حکومت‌های دمکراسی این است که حقوق کسانی که در اقلیت دینی و سیاسی هستند، حفظ شود.
حقوق اقلیت‌ها به‌دور از تعصبات مذهبی و نژادی باید حفظ شود/ برگزاری همایش حقوق شهروندی با حضور اقلیت‌های دینی،مذهبی

View more posts from this author