حضور 21 سرمایه‌گذار خارجی در اردبیل/ فراهم شدن جذب فاینانس 200 میلیون دلاری برای اجرای طرح‌های مختلف

حضور 21 سرمایه‌گذار خارجی در اردبیل/ فراهم شدن جذب فاینانس 200 میلیون دلاری برای اجرای طرح‌های مختلف
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل گفت: با حضور 21 سرمایه‌گذار خارجی طی سال گذشته و امسال قرار است 140 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در استان اردبیل انجام شود.

حضور 21 سرمایه‌گذار خارجی در اردبیل/ فراهم شدن جذب فاینانس 200 میلیون دلاری برای اجرای طرح‌های مختلف

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل گفت: با حضور 21 سرمایه‌گذار خارجی طی سال گذشته و امسال قرار است 140 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در استان اردبیل انجام شود.
حضور 21 سرمایه‌گذار خارجی در اردبیل/ فراهم شدن جذب فاینانس 200 میلیون دلاری برای اجرای طرح‌های مختلف

View more posts from this author