حضور 2 هزار نفر در دوره‌های آموزشی دارالقرآن کریم زنجان

حضور 2 هزار نفر در دوره‌های آموزشی دارالقرآن کریم زنجان
مدیر دارالقرآن کریم زنجان از حضور 2 هزار نفر در دوره‌های آموزشی این دارالقرآن خبر داد.

حضور 2 هزار نفر در دوره‌های آموزشی دارالقرآن کریم زنجان

مدیر دارالقرآن کریم زنجان از حضور 2 هزار نفر در دوره‌های آموزشی این دارالقرآن خبر داد.
حضور 2 هزار نفر در دوره‌های آموزشی دارالقرآن کریم زنجان

خرید vpn

خبرهای داغ

View more posts from this author