حضور کمرنگ هواداران ذوب آهن در ورزشگاه/ دست گلی که لوکا به قلعه‌نویی داد

حضور کمرنگ هواداران ذوب آهن در ورزشگاه/ دست گلی که لوکا به قلعه‌نویی داد
بازی دو تیم ذوب آهن و گسترش فولاد در چارچوب هفته دوم لیگ برتر در حالی پیگیری می‌شود که تنها 1500 نفر از هواداران میزبان در ورزشگاه حضور دارند.

حضور کمرنگ هواداران ذوب آهن در ورزشگاه/ دست گلی که لوکا به قلعه‌نویی داد

بازی دو تیم ذوب آهن و گسترش فولاد در چارچوب هفته دوم لیگ برتر در حالی پیگیری می‌شود که تنها 1500 نفر از هواداران میزبان در ورزشگاه حضور دارند.
حضور کمرنگ هواداران ذوب آهن در ورزشگاه/ دست گلی که لوکا به قلعه‌نویی داد

View more posts from this author