حضور وزیر کشاورزی در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان/ تکرار فاجعه ارومیه در شمال ایران

حضور وزیر کشاورزی در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان/ تکرار فاجعه ارومیه در شمال ایران
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس درباره پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی به سوالات نمایندگان مجلس گفت: حجتی سه‌شنبه هفته جاری برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حضور پیدا می‌کند.

حضور وزیر کشاورزی در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان/ تکرار فاجعه ارومیه در شمال ایران

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس درباره پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی به سوالات نمایندگان مجلس گفت: حجتی سه‌شنبه هفته جاری برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حضور پیدا می‌کند.
حضور وزیر کشاورزی در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان/ تکرار فاجعه ارومیه در شمال ایران

View more posts from this author