حضور هواداران مقابل هتل محل اقامت قرمزپوشان

حضور هواداران مقابل هتل محل اقامت قرمزپوشان
عده‌ای از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس با حضور مقابل هتل محل اقامت سرخ‌پوشان استقبال گرمی از آنها داشتند.

حضور هواداران مقابل هتل محل اقامت قرمزپوشان

عده‌ای از هواداران تیم فوتبال پرسپولیس با حضور مقابل هتل محل اقامت سرخ‌پوشان استقبال گرمی از آنها داشتند.
حضور هواداران مقابل هتل محل اقامت قرمزپوشان

View more posts from this author