حضور نوبخت در مراسم عزاداری دفتر آیت‌الله وحید خراسانی

حضور نوبخت در مراسم عزاداری دفتر آیت‌الله وحید خراسانی
رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از ظهر امروز در مراسم عزاداری دفتر آیت‌الله وحید خراسانی شرکت کرد.

حضور نوبخت در مراسم عزاداری دفتر آیت‌الله وحید خراسانی

رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از ظهر امروز در مراسم عزاداری دفتر آیت‌الله وحید خراسانی شرکت کرد.
حضور نوبخت در مراسم عزاداری دفتر آیت‌الله وحید خراسانی

View more posts from this author