حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است

حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است
کارشناس مسایل سیاسی گفت: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است و موضوعات فرعی را نباید به جای موضوعات اصلی قرار داد.

حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است

کارشناس مسایل سیاسی گفت: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است و موضوعات فرعی را نباید به جای موضوعات اصلی قرار داد.
حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن حقیقی‌ترین رفراندوم است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *