حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دین‌یاوری است

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دین‌یاوری است
امام جمعه قم گفت: حضور مردم در مراسمی همچون راهپیمایی 22 بهمن، دین‌یاوری است.

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دین‌یاوری است

امام جمعه قم گفت: حضور مردم در مراسمی همچون راهپیمایی 22 بهمن، دین‌یاوری است.
حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دین‌یاوری است

View more posts from this author