حضور مدیرکل اوقاف مازندران در دفتر خبرگزاری فارس

حضور مدیرکل اوقاف مازندران در دفتر خبرگزاری فارس
حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران به‌ مناسبت روز خبرنگار در دفتر خبرگزاری فارس استان حضور یافت.

حضور مدیرکل اوقاف مازندران در دفتر خبرگزاری فارس

حجت‌الاسلام حیدری‌جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران به‌ مناسبت روز خبرنگار در دفتر خبرگزاری فارس استان حضور یافت.
حضور مدیرکل اوقاف مازندران در دفتر خبرگزاری فارس

View more posts from this author