حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه در مناطق زلزله‌زده

حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه در مناطق زلزله‌زده
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور خدمت‌رسانی به مردم در مناطق زلزله‌زده حضور یافت.

حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه در مناطق زلزله‌زده

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور خدمت‌رسانی به مردم در مناطق زلزله‌زده حضور یافت.
حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه در مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author