حضور طارمی در بازی دوستانه تیم‌های لامردی

حضور طارمی در بازی دوستانه تیم‌های لامردی
بازیکن تیم پرسپولیس برای انجام یک بازی دوستانه در روز جمعه به شهرستان لامرد سفر می‌کند.

حضور طارمی در بازی دوستانه تیم‌های لامردی

بازیکن تیم پرسپولیس برای انجام یک بازی دوستانه در روز جمعه به شهرستان لامرد سفر می‌کند.
حضور طارمی در بازی دوستانه تیم‌های لامردی

View more posts from this author