حضور سعید جلیلی در منزل پدر شهید حججی

حضور سعید جلیلی در منزل پدر شهید حججی
در پی حضور مسؤولان کشوری و استانی در منزل پدر شهید حججی جهت ابراز همدردی، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جهت عرض تبریک و تسلیت در منزل پدر این شهید حاضر شد.

حضور سعید جلیلی در منزل پدر شهید حججی

در پی حضور مسؤولان کشوری و استانی در منزل پدر شهید حججی جهت ابراز همدردی، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جهت عرض تبریک و تسلیت در منزل پدر این شهید حاضر شد.
حضور سعید جلیلی در منزل پدر شهید حججی

View more posts from this author