حضور تراکتورسازی در جام شهدا قطعی شد

حضور تراکتورسازی در جام شهدا قطعی شد
حضور تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در جام شهدا که در روزهای 25 و 26 تیرماه با حضور چهار تیم در تهران برگزار می‌شود، قطعی شد.

حضور تراکتورسازی در جام شهدا قطعی شد

حضور تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در جام شهدا که در روزهای 25 و 26 تیرماه با حضور چهار تیم در تهران برگزار می‌شود، قطعی شد.
حضور تراکتورسازی در جام شهدا قطعی شد

آلرژی و تغذیه

View more posts from this author