حضور بوکسورهای مازندرانی در اردوی تیم ملی

حضور بوکسورهای مازندرانی در اردوی تیم ملی
دو بوکسورهای مازندرانی جهت حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا 2018 به اردوی تیم ملی بوکس پیوستند.

حضور بوکسورهای مازندرانی در اردوی تیم ملی

دو بوکسورهای مازندرانی جهت حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا 2018 به اردوی تیم ملی بوکس پیوستند.
حضور بوکسورهای مازندرانی در اردوی تیم ملی

View more posts from this author