حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره همه فضائل هستند

حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره همه فضائل هستند
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره همه فضائل هستند و افتخاری برای اهل بیت (ع) و محبان اهل بیت (ع) محسوب می‌شوند.

حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره همه فضائل هستند

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره همه فضائل هستند و افتخاری برای اهل بیت (ع) و محبان اهل بیت (ع) محسوب می‌شوند.
حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره همه فضائل هستند

View more posts from this author