حزب‌الله کابوس سران صهیونیستی است

حزب‌الله کابوس سران صهیونیستی است
عضو شورای اسلامی شهر دانسفهان با اشاره به اینکه حزب‌الله کابوس سران صهیونیستی است، گفت: مقاومت حزب‌الله لبنان و گروه‌های چریکی در جای جای فلسطین پیروزی را بسیار نزدیک کرده است.

حزب‌الله کابوس سران صهیونیستی است

عضو شورای اسلامی شهر دانسفهان با اشاره به اینکه حزب‌الله کابوس سران صهیونیستی است، گفت: مقاومت حزب‌الله لبنان و گروه‌های چریکی در جای جای فلسطین پیروزی را بسیار نزدیک کرده است.
حزب‌الله کابوس سران صهیونیستی است

خرید vpn و کریو

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author