حرکت‌های اخیر عربستان سرپوشی برای جنایات این حکومت در یمن است/ خلع سلاح حزب‌الله لبنان حرف بی‌محتوایی است

حرکت‌های اخیر عربستان سرپوشی برای جنایات این حکومت در یمن است/ خلع سلاح حزب‌الله لبنان حرف بی‌محتوایی است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت‌های اخیر عربستان سرپوشی برای جنایت‌های این حکومت در یمن است و امروز اعتراض سازمان بین‌الملل هم راجع به کودک‌کشی و جنایات یمن مطرح شده است

حرکت‌های اخیر عربستان سرپوشی برای جنایات این حکومت در یمن است/ خلع سلاح حزب‌الله لبنان حرف بی‌محتوایی است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: حرکت‌های اخیر عربستان سرپوشی برای جنایت‌های این حکومت در یمن است و امروز اعتراض سازمان بین‌الملل هم راجع به کودک‌کشی و جنایات یمن مطرح شده است
حرکت‌های اخیر عربستان سرپوشی برای جنایات این حکومت در یمن است/ خلع سلاح حزب‌الله لبنان حرف بی‌محتوایی است

View more posts from this author