حرمت ماه رمضان باید حفظ شود/ ریاست‌طلبی ترامپ عامل کشتار مردم فلسطین است

حرمت ماه رمضان باید حفظ شود/ ریاست‌طلبی ترامپ عامل کشتار مردم فلسطین است
استاد حوزه علمیه قم گفت: کسانی که در ماه رمضان روزه نیستند باید حرمت ماه را حفظ کنند. چند سالی است که این نکته مقداری در جامعه کمرنگ شده است. افراد مختلف، رانندگان، کاسبان، کارگران و … به دلیل آنکه به هر دلیلی نمی‌توانند روزه بگیرند نباید بر حرمت این ماه خدشه وارد کنند.

حرمت ماه رمضان باید حفظ شود/ ریاست‌طلبی ترامپ عامل کشتار مردم فلسطین است

استاد حوزه علمیه قم گفت: کسانی که در ماه رمضان روزه نیستند باید حرمت ماه را حفظ کنند. چند سالی است که این نکته مقداری در جامعه کمرنگ شده است. افراد مختلف، رانندگان، کاسبان، کارگران و … به دلیل آنکه به هر دلیلی نمی‌توانند روزه بگیرند نباید بر حرمت این ماه خدشه وارد کنند.
حرمت ماه رمضان باید حفظ شود/ ریاست‌طلبی ترامپ عامل کشتار مردم فلسطین است

View more posts from this author