حذف بی‌سر و صدای قطار ریل باس مسیر زنجان- تهران

حذف بی‌سر و صدای قطار ریل باس مسیر زنجان- تهران
همزمانی ماه مبارک رمضان با ایام امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان و کاهش آمار سفرها، قطار ریل باس مسیر زنجان- تهران را زمین‌گیر و موجب حذف آن از برنامه‌های راه‌آهن شمال‌غرب شد.

حذف بی‌سر و صدای قطار ریل باس مسیر زنجان- تهران

همزمانی ماه مبارک رمضان با ایام امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان و کاهش آمار سفرها، قطار ریل باس مسیر زنجان- تهران را زمین‌گیر و موجب حذف آن از برنامه‌های راه‌آهن شمال‌غرب شد.
حذف بی‌سر و صدای قطار ریل باس مسیر زنجان- تهران

View more posts from this author