حدود حریم و ضوابط حفاظتی جنگل ابر شاهرود ابلاغ شد

حدود حریم و ضوابط حفاظتی جنگل ابر شاهرود ابلاغ شد
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: حدود حریم و ضوابط حفاظتی میراث طبیعی جنگل ابر شاهرود توسط معاون رئیس‌جمهور به استاندار سمنان ابلاغ شد.

حدود حریم و ضوابط حفاظتی جنگل ابر شاهرود ابلاغ شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان گفت: حدود حریم و ضوابط حفاظتی میراث طبیعی جنگل ابر شاهرود توسط معاون رئیس‌جمهور به استاندار سمنان ابلاغ شد.
حدود حریم و ضوابط حفاظتی جنگل ابر شاهرود ابلاغ شد

View more posts from this author