حجت الاسلام خلیل سروش محلاتی و تلاش برای چاپ رساله امام(ره)

حجت الاسلام خلیل سروش محلاتی و تلاش برای چاپ رساله امام(ره)
تلاش‌های حجت الاسلام سروش محلاتی برای انتشار نخستین رساله امام پس از ارتحال آیت‌الله بروجردی، از خاطرات جالب آغاز اعلام مرجعیت حضرت امام است.

حجت الاسلام خلیل سروش محلاتی و تلاش برای چاپ رساله امام(ره)

تلاش‌های حجت الاسلام سروش محلاتی برای انتشار نخستین رساله امام پس از ارتحال آیت‌الله بروجردی، از خاطرات جالب آغاز اعلام مرجعیت حضرت امام است.
حجت الاسلام خلیل سروش محلاتی و تلاش برای چاپ رساله امام(ره)

View more posts from this author