حب‌الحسین رمز وحدت همه جهانیان است/ تمام توطئه‌ها علیه دین اسلام با وحدت محکوم به شکست است

حب‌الحسین رمز وحدت همه جهانیان است/ تمام توطئه‌ها علیه دین اسلام با وحدت محکوم به شکست است
امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه حب‌الحسین رمز وحدت همه جهانیان است، گفت: با وحدت تمام توطئه‌های علیه دین و اسلام محکوم به شکست است.

حب‌الحسین رمز وحدت همه جهانیان است/ تمام توطئه‌ها علیه دین اسلام با وحدت محکوم به شکست است

امام جمعه موقت سمنان با بیان اینکه حب‌الحسین رمز وحدت همه جهانیان است، گفت: با وحدت تمام توطئه‌های علیه دین و اسلام محکوم به شکست است.
حب‌الحسین رمز وحدت همه جهانیان است/ تمام توطئه‌ها علیه دین اسلام با وحدت محکوم به شکست است

View more posts from this author