حاشیه‌نشینی در مشهد بیش از 2 برابر متوسط کشور است

حاشیه‌نشینی در مشهد بیش از 2 برابر متوسط کشور است
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد گفت: سهم مشهد به دلیل افزایش مهاجرت به این کلان‌شهر حدود یک میلیون و 200 هزار نفر حاشیه‌نشین است که این میزان بیش از 2 برابر متوسط حاشیه‌نشینی کشور است.

حاشیه‌نشینی در مشهد بیش از 2 برابر متوسط کشور است

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد گفت: سهم مشهد به دلیل افزایش مهاجرت به این کلان‌شهر حدود یک میلیون و 200 هزار نفر حاشیه‌نشین است که این میزان بیش از 2 برابر متوسط حاشیه‌نشینی کشور است.
حاشیه‌نشینی در مشهد بیش از 2 برابر متوسط کشور است

View more posts from this author