حاج قاسم سلیمانی ثمره دفاع مقدس است/ مردم در تشییع شهید جیلان سنگ تمام گذاشتند

حاج قاسم سلیمانی ثمره دفاع مقدس است/ مردم در تشییع شهید جیلان سنگ تمام گذاشتند
مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس چهارمحال و بختیاری گفت: حاج قاسم سلیمانی که امروز بساط داعش خبیث را از کشورهای اسلامی جمع کرد حاصل خودسازی‌های دفاع مقدس است و مدافعان حرم ما هم پیرو همان رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی‌اند.

حاج قاسم سلیمانی ثمره دفاع مقدس است/ مردم در تشییع شهید جیلان سنگ تمام گذاشتند

مدیرکل سابق بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس چهارمحال و بختیاری گفت: حاج قاسم سلیمانی که امروز بساط داعش خبیث را از کشورهای اسلامی جمع کرد حاصل خودسازی‌های دفاع مقدس است و مدافعان حرم ما هم پیرو همان رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی‌اند.
حاج قاسم سلیمانی ثمره دفاع مقدس است/ مردم در تشییع شهید جیلان سنگ تمام گذاشتند

View more posts from this author