جوانان صبای قم در جدال با پدیده ساری به دنبال دومین پیروزی

جوانان صبای قم در جدال با پدیده ساری به دنبال دومین پیروزی
فوتبالیست‌های جوان صبای قم در تلاش برای کسب دومین پیروزی متوالی خود از فصل جاری لیگ دسته اول جوانان یاران برابر پدیده ساری صف‌آرایی می‌کند.

جوانان صبای قم در جدال با پدیده ساری به دنبال دومین پیروزی

فوتبالیست‌های جوان صبای قم در تلاش برای کسب دومین پیروزی متوالی خود از فصل جاری لیگ دسته اول جوانان یاران برابر پدیده ساری صف‌آرایی می‌کند.
جوانان صبای قم در جدال با پدیده ساری به دنبال دومین پیروزی

View more posts from this author